Inschrijfformulier / Entryform 8e Kampioensschaps Clubmatch CAC

 

NMBTC Clubshow

 

Zondag / Sunday 16 September 2018, te:  Zalencentrum "De Schakel',  Broeklaan 2,  5953 NB Reuver. 

Keurmeester / Judge:  Dhr. Ronnie Scott  (Engeland)

 

GEEN / NO BENCHING op deze show, Aanvang 10.00 uur.

Beste Reu / Dog  &  Teef / Bitch  =  2X CAC   BOB   Clubwinner NMBTC 2018 

 

 

  

Sluitingsdatum inschrijving: 1 September 2018

 

 

Elk inschrijver ontvangt persoonlijk binnen 3 dagen een bericht van de evenementen commissaris met de aangehechte lunchbrief. Wanneer dit NIET binnenkomt neem dan even contact op met:    nmbtc.evenementen@gmail.com    en vraag ernaar

Bedankt voor uw inschrijving.

 

Denk eraan om voor het verzenden  van uw inschrijving , onderaan de pagina ook de beveiligingscode in te vullen....en akkoord met de voorwaarden aan te vinken!!! .....Anders komt uw aanmelding niet aan !!!!

 

You will recieve a confirmation within 48 hours. In case you don't, please contact the show commission at: nmbtc.evenementen@gmail.com

Thank you for you entry

 

U bespaart ons veel werk als u het inschrijfformulier invult aan de hand van de stamboom gegevens.

 

Men is verplicht om het inentingsboekje c.q. hondenpaspoort van uw hond(en) mee te nemen en bij zich te hebben (er kan controle plaats vinden) 

You are required to bring the vaccination record or dogpassport of your dog(s) and to have them with you (check can take place)

 

Gegevens Hond / Dog:

Attentie! **

Bij de Kampioens Klasse (Klasse 6)  dient een bewijsstuk meegezonden te worden, zonder dit bewijs wordt de hond in de open klasse ingeschreven. Verandering op de dag van de show is niet mogelijk.

Inschrijvingen zenden naar het wedstrijd secretariaat:

NMBTC, Steenweg 81, 4781 AM Moerdijk, Nederland, Tel: 0031-(0)6-86626240

E-mail:evenementensecretariaat@miniatuurbullterrierclub.nl  

De bewijsstukken kunt u onder aan de pagina up-loaden

 

Caution! **
In Champion Class (Class 6) evidence should be sent without this evidence, the dog entered in the open class. Change on the day of the show is not possible.
Send entries to the secretariat:

NMBTC, Steenweg 81, 4781 AM Moerdijk, Nederland, Tel: 0031-(0)6-86626240

Email: evenementensecretariaat@miniatuurbullterrierclub.nl

The documents can be at the bottom of the page, upload it

 

Gegevens Eigenaar / Owner information:

 

U ONTVANGT EEN BEVESTIGING VAN DE AANMELDING VIA UW E-MAIL !!

YOU RECEIVE NOTIFICATION OF CONFIRMATION FROM YOUR EMAIL !!

Wilt u dat we de papieren naar een ander post-adres sturen? Vul dan hier de gegevens in. De persoon op dit adres is medeverantwoordelijk voor de betaling.

Inschrijfgeld / Engagement:

-Inschrijfgeld / Engagement

 (Inclusief 1 catalogus / Included 1 cataloque)       €40,00

-2e en volgende hond van zelfde eigenaar *

 (Zonder catalogus . Without cataloque)                €35,00

-Baby en Puppy klasse ***                                     €25,00

 

Regiobank:

IBAN: NL20RBRB0706500628

T.a.v: NMBTC.

O.v.v: NHSB.nr / LOS.nr / ZB.nr

Indien de naam van de inschrijver en de betaler niet gelijk zijn, dan de naam van de inschrijver bij de betaling vermelden a.u.b.

Betalingen dienen gelijktijdig met de inschrijving voldaan te worden, in ieder geval vóór 1 September 2018

 

Lees de bijzondere voorwaarden van de Clubmatch of druk ze af.
(Dit is een PDF bestand, welke zich in een nieuw venster opent.)

A: De inschrijver verklaard dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaard voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich  voor de tentoonstelling nog mogen voordoen.

B: Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier, zich onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en het reglement van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.

C: Inzender verklaart, dat de ingeschreven hond, indien geboren na 30 April 1989, of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel in het buitenland geboren na 1996 "Niet aan de oren gecoupeerd is".

D: Inzender verklaart, dat de ingeschreven hond geboren in Nederland of in het buitenland na 30 September 2001, of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeer verbod van kracht is geworden, "niet aan de staart gecoupeerd is'.

PRIVACY WET:

Het is mogelijk dat er foto's van u en uw hond(en) gepubliceerd zullen worden in de media. U kunt aanvinken of u er akkoord mee bent of niet, door ja of nee aan te vinken.

It is possible that photo's of you and your dog(s) are published in the media. You can check wheter you agree with it or not, by checking Yes of No.

Heeft u binnen 1 week nog geen reactie van ons terug ontvangen neem dan contact met ons op !!!

NMBTC Wedstrijd Secretatiaat:

C. Rijnbout

Steenweg 81

4781 AM Moerdijk

Tel: 0031-(0)6-86626240


captcha