Doelstelling

De "eerste échte Miniatuur Bull Terriër Club" genaamd "Nederlandse Miniatuur Bull Terriër Club"(NMBTC) is opgericht door een aantal liefhebbers van het ras de Miniatuur Bull Terriër.

 • De instandhouding door het zuiver terug fokken van het ras, de Miniatuur Bull Terriër.
 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden  van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, bezitters en liefhebbers van de echte Miniatuur Bull Terriër.

 

De NMBTC tracht dit doel te bereiken door:

 • Het registreren van tentoonstellingsuitslagen, van gezondheidsonderzoeken van tot het Miniatuur Bull Terriër ras behorende honden, zijnde de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen, alsmede van de mogelijkheid voor het doorgeven van de aanleg daarvoor aan hun nakomelingen, één en ander met het doel, een verantwoorde en gezonde fokkerij van de Miniatuur Bullterriërs te creëren en gegevens uit deze registratie te openbaren aan diegene, die zich voor het ras en hun gezondheid interesseert.
 • Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie, nu de Raad van Beheer de "Nederlandse Miniatuur Bull Terriër Club (NMBTC)" als rasvereniging erkent en al hetgeen verder aan het doel dienstbaar is, één en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de staturen en regelementen van de Raad van Beheer of van de daarop gebaseerde uitspraken en voorschriften.
 • Een clubblad verspreiden onder de leden: Het clubblad van de "Nederlandse Miniatuur Bull Terriër Club (De Minibull Glossy) verschijnt drie maal per jaar. Het is het belangrijkste communicatiemiddel naar leven binnen onze club. Uitspraken en regels die in het clubblad gepubliceerd worden, worden geacht bij ieder lid bekend te zijn uit eerdere vergaderingen of BLV en als zodanig te zijn goedgekeurd door de meerderheid van de daar aanwezige leden. Deze veranderingen en/of regels gaan in 1 week nadat het clubblad is verzonden naar de leden. In het clubblad treft u de officiële mededelingen van het bestuur aan, kynologische artikelen over het ras, voorlichting over de gezondheid, dek- en geboorte aangiften, tentoonstelling berichten ingezonden door clubleden, tevens zal ruimte beschikbaar zijn voor waar leden voor hen belangrijke en leuke berichten kwijt kunnen.
 • De Nederlandse Miniatuur Bull Terriër Club (NMBTC) wil jaarlijks enkele leuke activiteiten organiseren. Dat kan zijn: een wandeling of spelletjes dag, de jaarlijkse Bullyrun en een (Kampioens-) Clubmatch.
 • Indien men toegelaten wenst te worden tot de club stemt men in met de plicht, tot het in stand houden van de Miniatuur Bull Terriër en dekkingen tussen de Miniatuur Bull Terriër en anderen rassen waaronder de Standaard Bull Terriër af te wijzen. Tevens zet u zich in om het ras Miniatuur Bull Terriër als ras te promoten en geen dekkingen toe te staan of zelf te doen tussen twee ïnterbreeds" (kruising tussen een Standaard Bull Terriër en een Miniatuur Bull Terriër). Om dit te waarborgen zullen van elke geplande dekking vooraf de partners bekend gemaakt worden bij de club, die kan nagaan of de ouderdieren raszuiver dan wel één van de ouderdieren een "interbreed" is. Tevens zorgt een aangesloten fokker ervoor dat wanneer hij of zij toch een DNA drager gebruikt om de "genen" populatie wat uit te breiden, er uitsluitend met vrije nakomelingen wordt verder gefokt. Ook hiervan wordt melding gemaakt op de homepage. De club zal vervolgens deze gegevens registreren en openbaar maken middels de homepage of indien gewenst: bij navraag middels het secretariaat.

 

Van een bij het NMBTC aangesloten fokker, of clubleden die pups verwachten wordt geëist dat men geen advertentie(s) plaatst op Marktplaats, Speurders, enz, om de pups te verkopen. Daar op deze internet verkooppagina's hoofdzakelijk pups worden aangeboden en verkocht uit broodfok en malafide hondenpraktijken. En het NMBTC wil hier absoluut niet mee geassocieerd of in verband gebracht worden.

 

Als lid van de NMBTC wordt een ieder geacht zich te houden aan de regels van normen en waarden.

 • Iedereen heeft recht op zijn of haar mening. Die mag gegeven worden in een gepaste vorm, doch mag echter nooit een een persoon of kennel gericht zijn. Daar zijn de ledenvergaderingen, het clubblad, fora, of andere openbare publicaties niet voor. Persoonlijke geschillen dienen zoveel mogelijk buiten de club gehouden te worden en zullen tijdens de vergaderingen, enz., niet getolereerd worden.
 • Wanneer echter de gezondheid of het welzijn van de Miniatuur Bull Terriër in het geding komt, mag dit wel direct aan de betrokken instanties meegedeeld worden, zodat tijdig kan worden ingegrepen.

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van de "Nederlandse Miniatuur Bull Terriër Club (NMBTC)" door: het aanvragen of downloaden (via het inschrijfformulier in het bovenstaande menu), invullen en terugzenden van dit inschrijfformulier.

Tot slot willen we u nog een belangrijke boodschap meegeven en alles nog eens op een rijtje zetten.

 

LET OP.....LET OP.....LET OP!!!!

Wanneer u van plan bent om een Miniatuur Bull Terriër pup of volwassen hond aan te schaffen let dan goed op de volgende zaken:

 • Vraag allereerst of de aangeboden pups door de verkoper zélf gefokt zijn. Is dit niet het geval dan gaat het meestal om handelaren die weinig of geen verstand van het ras hebben. Het is onverstandig om daar een pup te kopen ongeacht het ras wat ze aanbieden.
 • Is het wel een fokker dan is het volgende belangrijk:
 • Vraag of beide ouderdieren getest zijn op DNA-PLL, Hart (-doppler) en Nieren (UPC of Bloed) en vraag of deze testen (van moeder altijd een orgineel) ter inzage zijn.
 • Vraag of in het FCI!!!! Stamboom (tot 5 generaties terug) van de pups ook Standaard Bull Terriër (zogenaamde interbreeds) voorkomen, en zo ja: wie dat dan zijn. Dit kan namelijk ervoor zorgen dat de "minibull" later een maxibull blijkt te zijn, en heel ver over de gestelde maat van 35, 5 cm (-2,5/+2,5) komt. Een echte minibull kan ook wat groter zijn (tegen de 40 cm), maar die maat komt gelukkig zelden voor. Wel zie je steeds grotere mini's die soms tot 48 cm komen, iets wat beslist erg ongewenst is en die dan soms even groot zijn als de Standaard Bull Terriër.
 • Vraag naar schriftelijke garanties, en bij welke rasvereniging de fokker is aangesloten.
 • Een niet aangesloten fokker, voldoet in de meeste gevallen niet aan de fok regelementen, gesteld door het NMBTC om het welzijn van de minibullen, zowel ouderdieren als pups zo goed als mogelijk is te begeleiden. Dit kan er wel eens voor zorgen, dat men een hondje niet kan gebruiken voor de fokkerij.

 

Bedenk dat er aan een goede, verantwoorde en zorgvuldige opvoeding van elke hond een prijskaartje hangt.....

 

Denk eraan: Als iets te mooi lijkt om waar te zijn is dat meestal ook zo!!!!