Tarieven

Tarieven per 1 januari 2019

Lidmaatschap:                                                                                € 30,00

Gezinslid (op het zelfde adres, zonder boekje):                            €   2,50

Buitenlandse leden (Europa):                                                        € 34,50

Gezinsleden buitenland:                                                                €   2,50

Advertentie Fokker 1x :                                                                  € 15,00

Jaarcontract 3x :                                                                            € 40,00

Advertentie bedrijven 1X: *                                                            € 25,00

Jaarcontract bedrijven: *                                                                € 65,00

* Indien tevens lid van NMBTC, korting van 15%

**Wordt u lid van na 1 juli, dan betaald u slechts de helft van de jaarcontributie

 

Bankrekening nummer:

Regiobank

Algemeen:

IBAN: NL65RBRB0706562674

T.a.v. NMBTC

Evenementen:

IBAN: NL20RBRB0706500628 

T.a.v. NMBTC

 

Correspondentie versturen naar de secretaris.

Wilt u bij telefonisch contact met de bestuursleden rekening houden met eventuele werk- en etenstijden?